Een grotere melkveestal?

Deze site is ontstaan naar aanleiding van discussies en vragen over bedrijfssystemen, schaalgrootte en landschappelijke inpassing in het project FoarĂșt Buorkje (Vooruit boeren). De site is gerealiseerd met input van Wageningen UR Livestock Research, Rombou en Projecten LTO Noord